Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Panel

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT03

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT03

Mã sp: HS-PMT03

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT06

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT06

Mã sp: HS-PMT06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT09

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT09

Mã sp: HS-PMT09

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT012

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT012

Mã sp: HS-PMT012

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT18

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT18

Mã sp: HS-PMT18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV03

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV03

Mã sp: HS-PMV03

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV06

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV06

Mã sp: HS-PMV06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV09

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV09

Mã sp: HS-PMV09

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV12

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV12

Mã sp: HS-PMV12

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV18

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV18

Mã sp: HS-PMV18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông ốp nổi HS-POV18

Đèn led Panel vuông ốp nổi HS-POV18

Mã sp: HS-POV18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT06

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT06

Mã sp: HS-POT06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT12

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT12

Mã sp: HS-POT12

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT18

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT18

Mã sp: HS-POT18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT24

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT24

Mã sp: HS-POT24

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 24 W

Chi tiết >>