Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Led rọi ray

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK35

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK35

Mã sp: HS-RTK35

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 35 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK25

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK25

Mã sp: HS-RTK25

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 25 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL10

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL10

Mã sp: HS-RHL10

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK15

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK15

Mã sp: HS-RTK15

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 15 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL20

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL20

Mã sp: HS-RHL20

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray  2 lớp HS-RHL30

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL30

Mã sp: HS-RHL30

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 30 W

Chi tiết >>