Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Led DownLight

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD05-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD05-02

Mã sp: HS-DLD05-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD07-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD07-02

Mã sp: HS-DLD07-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ 3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD09-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD09-02

Mã sp: HS-DLD09-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD12-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD12-02

Mã sp: HS-DLD12-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD05-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD05-03

Mã sp: HS-DLD05-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD07-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD07-03

Mã sp: HS-DLD07-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD09-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD09-03

Mã sp: HS-DLD09-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD12-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD12-03

Mã sp: HS-DLD12-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC05

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC05

Mã sp: HS-COBTC05

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC07

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC07

Mã sp: HS-COBTC07

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC09

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC09

Mã sp: HS-COBTC09

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC12

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC12

Mã sp: HS-COBTC12

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD12-01

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD12-01

Mã sp: HS-DLD12-01

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD05-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD05-01

Mã sp: HS-DLD05-01

Màu: Trắng/Vàng/Trung Tính/ Ba màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD09-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD09-01

Mã sp: HS-DLD09-01

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD07-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD07-01

Mã sp: HS-DLD07-01

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/Ba màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC15-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC15-03

Mã sp: HS-COBCC15-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 15 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC10-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC10-03

Mã sp: HS-COBCC10-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC07-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC07-03

Mã sp: HS-COBCC07-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC05-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC05-03

Mã sp: HS-COBCC05-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm mini HS-COBCD03-01

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm mini HS-COBCD03-01

Mã sp: HS-COBCD03-01

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD30-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD30-02

Mã sp: HS-COBCD30-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 30 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD05-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD05-02

Mã sp: HS-COBCD05-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD07-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD07-02

Mã sp: HS-COBCD07-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD10-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD10-02

Mã sp: HS-COBCD10-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD24-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD24-02

Mã sp: HS-COBCD24-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 24 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD12-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD12-02

Mã sp: HS-COBCD12-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD15-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD15-02

Mã sp: HS-COBCD15-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 15 W

Chi tiết >>