Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Led nội thất

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT12

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT12

Mã sp: HS-LT12

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT18

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT18

Mã sp: HS-LT18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT20

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT20

Mã sp: HS-LT20

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT25

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT25

Mã sp: HS-LT25

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 25 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT30

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT30

Mã sp: HS-LT30

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 30 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT40

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT40

Mã sp: HS-LT40

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 40 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT50

Đèn LED bulb trụ siêu sáng HS-LT50

Mã sp: HS-LT50

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 50 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB03

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB03

Mã sp: HS-LB03

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB05

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB05

Mã sp: HS-LB05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB07

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB07

Mã sp: HS-LB07

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB09

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB09

Mã sp: HS-LB09

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB12

Đèn LED bulb ballet siêu sáng HS-LB12

Mã sp: HS-LB12

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 0.3m HS-T5-NN05

Đèn LED tuýp T5 0.3m HS-T5-NN05

Mã sp: HS-T5-NN05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 0.6m HS-T5-NN09

Đèn LED tuýp T5 0.6m HS-T5-NN09

Mã sp: HS-T5-NN09

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 0.9m HS-T5-NN14

Đèn LED tuýp T5 0.9m HS-T5-NN14

Mã sp: HS-T5-NN14

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 1m HS-T5-NN16

Đèn LED tuýp T5 1m HS-T5-NN16

Mã sp: HS-T5-NN16

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 16 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T5 1.2m HS-T5-NN18

Đèn LED tuýp T5 1.2m HS-T5-NN18

Mã sp: HS-T5-NN18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD05-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD05-02

Mã sp: HS-DLD05-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD07-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD07-02

Mã sp: HS-DLD07-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ 3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD09-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD09-02

Mã sp: HS-DLD09-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD12-02

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền kép HS-DLD12-02

Mã sp: HS-DLD12-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD05-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD05-03

Mã sp: HS-DLD05-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD07-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD07-03

Mã sp: HS-DLD07-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD09-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD09-03

Mã sp: HS-DLD09-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD12-03

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc không viền HS-DLD12-03

Mã sp: HS-DLD12-03

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC05

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC05

Mã sp: HS-COBTC05

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC07

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC07

Mã sp: HS-COBTC07

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC09

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC09

Mã sp: HS-COBTC09

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC12

Đèn led downlight góc chiếu tùy chỉnh HS-COBTC12

Mã sp: HS-COBTC12

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT03

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT03

Mã sp: HS-PMT03

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT06

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT06

Mã sp: HS-PMT06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT09

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT09

Mã sp: HS-PMT09

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT012

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT012

Mã sp: HS-PMT012

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT18

Đèn led Panel tròn siêu mỏng HS-PMT18

Mã sp: HS-PMT18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV03

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV03

Mã sp: HS-PMV03

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV06

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV06

Mã sp: HS-PMV06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV09

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV09

Mã sp: HS-PMV09

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV12

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV12

Mã sp: HS-PMV12

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV18

Đèn led Panel vuông siêu mỏng HS-PMV18

Mã sp: HS-PMV18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel vuông ốp nổi HS-POV18

Đèn led Panel vuông ốp nổi HS-POV18

Mã sp: HS-POV18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT06

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT06

Mã sp: HS-POT06

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT12

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT12

Mã sp: HS-POT12

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT18

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT18

Mã sp: HS-POT18

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT24

Đèn led Panel tròn ốp nổi HS-POT24

Mã sp: HS-POT24

Màu: Trắng/ Vàng/3 màu

Công suất: 24 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT02-01

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT02-01

Mã sp: HS-LDT02-01

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 2 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT08-05

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT08-05

Mã sp: HS-LDT08-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 8 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-05

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-05

Mã sp: HS-LDT06-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT04-01

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT04-01

Mã sp: HS-LDT04-01

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 4 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-05

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-05

Mã sp: HS-LDT04-05

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 4 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT06-01

Đèn LED bulb nhót dây tóc HS-LDT06-01

Mã sp: HS-LDT06-01

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-04

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-04

Mã sp: HS-LDT04-04

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 4 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-04

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-04

Mã sp: HS-LDT06-04

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT08-04

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT08-04

Mã sp: HS-LDT08-04

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 8 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT02-02

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT02-02

Mã sp: HS-LDT02-02

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 2 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-03

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT06-03

Mã sp: HS-LDT06-03

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT04-02

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT04-02

Mã sp: HS-LDT04-02

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 4 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-03

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT04-03

Mã sp: HS-LDT04-03

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 4 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT06-02

Đèn LED bulb nến dây tóc HS-LDT06-02

Mã sp: HS-LDT06-02

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 6 W

Chi tiết >>

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT02-03

Đèn LED bulb dây tóc HS-LDT02-03

Mã sp: HS-LDT02-03

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 2 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT09

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT09

Mã sp: HS-T8-TT09

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN09

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN09

Mã sp: HS-T8-NN09

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT14

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT14

Mã sp: HS-T8-TT14

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN14

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN14

Mã sp: HS-T8-NN14

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 14 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT18

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT18

Mã sp: HS-T8-TT18

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN18

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN18

Mã sp: HS-T8-NN18

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT20

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT20

Mã sp: HS-T8-TT20

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28

Đèn LED tuýp thủy tinh T8 HS-T8-TT28

Mã sp: HS-T8-TT28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN22

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN22

Mã sp: HS-T8-NN22

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 22 W

Chi tiết >>

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN28

Đèn LED tuýp T8 HS-T8-NN28

Mã sp: HS-T8-NN28

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED  bán nguyệt HS-TBN09

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN09

Mã sp: HS-TBN09

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN18

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN18

Mã sp: HS-TBN18

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 18 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN28

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN28

Mã sp: HS-TBN28

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN36

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN36

Mã sp: HS-TBN36

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 36 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH28

Đèn LED hộp HS-TH28

Mã sp: HS-TH28

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 28 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH42

Đèn LED hộp HS-TH42

Mã sp: HS-TH42

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 42 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN40

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN40

Mã sp: HS-TBN40

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 40 W

Chi tiết >>

Đèn LED hộp HS-TH54

Đèn LED hộp HS-TH54

Mã sp: HS-TH54

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 54 W

Chi tiết >>

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN45

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN45

Mã sp: HS-TBN45

Màu: Trắng/Vàng

Công suất: 45 W

Chi tiết >>

 Đèn LED bán nguyệt HS-TBN70

Đèn LED bán nguyệt HS-TBN70

Mã sp: HS-TBN70

Màu: Trắng/ Vàng

Công suất: 70 W

Chi tiết >>

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD12-01

Đèn led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD12-01

Mã sp: HS-DLD12-01

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD05-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD05-01

Mã sp: HS-DLD05-01

Màu: Trắng/Vàng/Trung Tính/ Ba màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD09-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD09-01

Mã sp: HS-DLD09-01

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 9 W

Chi tiết >>

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD07-01

Đèn Led âm trần downlight SMD đế đúc viền đơn HS-DLD07-01

Mã sp: HS-DLD07-01

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính/Ba màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC15-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC15-03

Mã sp: HS-COBCC15-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 15 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC10-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC10-03

Mã sp: HS-COBCC10-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC07-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC07-03

Mã sp: HS-COBCC07-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC05-03

Đèn LED âm trần downlight COB chống chói không viền HS-COBCC05-03

Mã sp: HS-COBCC05-03

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm mini HS-COBCD03-01

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm mini HS-COBCD03-01

Mã sp: HS-COBCD03-01

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD30-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD30-02

Mã sp: HS-COBCD30-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 30 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD05-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD05-02

Mã sp: HS-COBCD05-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 5 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD07-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD07-02

Mã sp: HS-COBCD07-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 7 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD10-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD10-02

Mã sp: HS-COBCD10-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD24-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD24-02

Mã sp: HS-COBCD24-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính/ ba màu

Công suất: 24 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD12-02

Đèn LED âm trần downlight COB chiếu điểm HS-COBCD12-02

Mã sp: HS-COBCD12-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 12 W

Chi tiết >>

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD15-02

Đèn LED âm trần down light COB chiếu điểm HS-COBCD15-02

Mã sp: HS-COBCD15-02

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 15 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK35

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK35

Mã sp: HS-RTK35

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 35 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK25

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK25

Mã sp: HS-RTK25

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 25 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL10

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL10

Mã sp: HS-RHL10

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK15

Đèn LED rọi ray thấu kính HS-RTK15

Mã sp: HS-RTK15

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 15 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL20

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL20

Mã sp: HS-RHL20

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED rọi ray  2 lớp HS-RHL30

Đèn LED rọi ray 2 lớp HS-RHL30

Mã sp: HS-RHL30

Màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính

Công suất: 30 W

Chi tiết >>

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1

Máng tuýp đơn 1.2m HS-T8-M1

Mã sp: HS-T8-M1

Màu: Trắng

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3

Máng tuýp đơn 0.6m HS-T8-M3

Mã sp: HS-T8-M3

Màu: Trắng

Công suất: 1 W

Chi tiết >>