Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Led exit

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải-1 mặt HS-EXIT-P1M

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải-1 mặt HS-EXIT-P1M

Mã sp: HS-EXIT-P1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

 Đèn led nhà vệ sinh HS-EXIT-WC

Đèn led nhà vệ sinh HS-EXIT-WC

Mã sp: HS-EXIT-WC

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải 2 mặt HS-EXIT-P2M

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải 2 mặt HS-EXIT-P2M

Mã sp: HS-EXIT-P2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 1 mặt HS-EXIT-T1M

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 1 mặt HS-EXIT-T1M

Mã sp: HS-EXIT-T1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 2 mặt HS-EXIT-T2M

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 2 mặt HS-EXIT-T2M

Mã sp: HS-EXIT-T2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 1 mặt HS-EXIT-L1M

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 1 mặt HS-EXIT-L1M

Mã sp: HS-EXIT-L1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 2 mặt HS-EXIT-L2M

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 2 mặt HS-EXIT-L2M

Mã sp: HS-EXIT-L2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn chung 1 mặt HS-EXIT-1M

Đèn Led chỉ dẫn chung 1 mặt HS-EXIT-1M

Mã sp: HS-EXIT-1M

Màu: Xanh

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn chung 2 mặt HS-EXIT-2M

Đèn Led chỉ dẫn chung 2 mặt HS-EXIT-2M

Mã sp: HS-EXIT-2M

Màu: Xanh

Công suất: 3 W

Chi tiết >>