Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

Đèn Led khác

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-01-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-01-02

Mã sp: HS-LP50-01-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 50 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-06-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-06-02

Mã sp: HS-LP50-06-02

Màu: Xanh lá/ Đỏ/ Xanh da trời

Công suất: 50 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-05-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-05-02

Mã sp: HS-LP50-05-02

Màu: Xanh lá/ Đỏ/ Xanh da trời

Công suất: 50 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-02-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-02-02

Mã sp: HS-LP50-02-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 100 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-03-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-03-02

Mã sp: HS-LP50-03-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 150 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-04-02

Đèn LED pha kiến trúc HS-LP50-04-02

Mã sp: HS-LP50-04-02

Màu: Trắng/ Vàng/Trung tính

Công suất: 200 W

Chi tiết >>

 Đèn led nhà vệ sinh HS-EXIT-WC

Đèn led nhà vệ sinh HS-EXIT-WC

Mã sp: HS-EXIT-WC

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn chung 1 mặt HS-EXIT-1M

Đèn Led chỉ dẫn chung 1 mặt HS-EXIT-1M

Mã sp: HS-EXIT-1M

Màu: Xanh

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn chung 2 mặt HS-EXIT-2M

Đèn Led chỉ dẫn chung 2 mặt HS-EXIT-2M

Mã sp: HS-EXIT-2M

Màu: Xanh

Công suất: 3 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha HS-LP10-01

Đèn LED pha HS-LP10-01

Mã sp: HS-LP10-01

Màu: Đen

Công suất: 10 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha HS-LP20-01

Đèn LED pha HS-LP20-01

Mã sp: HS-LP20-01

Màu: Đen

Công suất: 20 W

Chi tiết >>

Đèn LED pha HS-LP50-01

Đèn LED pha HS-LP50-01

Mã sp: HS-LP50-01

Màu: Đen

Công suất: 50 W

Chi tiết >>