Heesun Corp

info@heesun.com.vn
024 33153888

LỌC SẢN PHẨM

Tìm thấy 14 sản phẩm có công suất   1   W.
Đèn Led chỉ dẫn hướng phải-1 mặt HS-EXIT-P1M

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải-1 mặt HS-EXIT-P1M

Mã sp: HS-EXIT-P1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

 Đèn led exit HS-EXIT-WC

Đèn led nhà vệ sinh HS-EXIT-WC

Mã sp: HS-EXIT-WC

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải 2 mặt HS-EXIT-P2M

Đèn Led chỉ dẫn hướng phải 2 mặt HS-EXIT-P2M

Mã sp: HS-EXIT-P2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 1 mặt HS-EXIT-T1M

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 1 mặt HS-EXIT-T1M

Mã sp: HS-EXIT-T1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 2 mặt HS-EXIT-T2M

Đèn LED chỉ dẫn hướng trái 2 mặt HS-EXIT-T2M

Mã sp: HS-EXIT-T2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn chỉ dẫn đi xuống cầu thang 1 mặt HS-EXIT-CTX

Đèn LED chỉ dẫn đi xuống cầu thang 1 mặt HS-EXIT-CTX

Mã sp: HS-EXIT-CTX

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn chỉ dẫn lên cầu thang 1 mặt HS-EXIT-CTL

Đèn Led chỉ dẫn lên cầu thang 1 mặt HS-EXIT-CTL

Mã sp: HS-EXIT-CTL

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng lên 1 mặt HS-EXIT-L1M

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 1 mặt HS-EXIT-L1M

Mã sp: HS-EXIT-L1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn chỉ dẫn hướng xuống 2 mặt HS-EXIT-X2M

Đèn LED chỉ dẫn hướng xuống 2 mặt HS-EXIT-X2M

Mã sp: HS-EXIT-X2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng lên 2 mặt HS-EXIT-L2M

Đèn LED chỉ dẫn hướng lên 2 mặt HS-EXIT-L2M

Mã sp: HS-EXIT-L2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn chỉ dẫn hướng xuống 1 mặt HS-EXIT-X1M

Đèn LED chỉ dẫn hướng xuống 1 mặt HS-EXIT-X1M

Mã sp: HS-EXIT-X1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều vào 1 mặt HS-EXIT-HCV1M

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều vào 1 mặt HS-EXIT-HCV1M

Mã sp: HS-EXIT-HCV1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều vào 2 mặt HS-EXIT-HCV2M

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều vào 2 mặt HS-EXIT-HCV2M

Mã sp: HS-EXIT-HCV2M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều ra 1 mặt HS-EXIT-HCR1M

Đèn Led chỉ dẫn hướng chiều ra 1 mặt HS-EXIT-HCR1M

Mã sp: HS-EXIT-HCR1M

Màu: Xanh

Công suất: 1 W

Chi tiết >>